TUkas AUTO-STAIGER CZ

Autorizovaným prodejem a servisem vozů Volvo se zabýváme již od roku 1999, kdy se naše společnost, tehdy pod názvem Centrum Praha - Štěrboholy a.s. stala oficiálním prodejcem a servisem značky Volvo.

Od té doby jsme se stali jednou z předních společností, zabývající se poskytováním komplexních služeb spojených s osobními vozy VOLVO.

V roce 2010, kdy byla naší společností koupena společnost AUTO-STAIGER, jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti na AUTO-STAIGER CZ a.s. Od 1. ledna 2017 vystupujeme jako obchodní firma TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s.

 
Jaká  je naše filozofie
 
Naše filosofie je založena na osobním kontaktu s každým zákazníkem. Domníváme se, že každý by měl dělat to, co umí a čemu rozumí, co ho baví, a to, co dělat chce.

Jedině pak může odvádět kvalitní práci a spolu s ostatními vytvořit dobrý pracovní tým. Snažíme se, aby zákazník měl pocit, že se obrátil na rodinnou firmu s odpovídající kvalitou služeb. Budeme rádi, když se stanete našimi spokojenými zákazníky i vy.
Fotografie vozu Volvo

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu).

Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s. zajišťuje v rámci individuálního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Volvo je mají možnost bezplatně odevzdat v místě prodeje na naší provozovně. Informaci o místě zpětného odběru získáte na e-mailu: oldrich.vacek@tukas.cz nebo telefonním čísle: 220 416 366. Více informací o zpětném odběru naleznete na internetové adrese www.zpetnyodber.eu nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je společnost TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s. zapsána v Seznamu povinných osob.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/20012 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru na naší provozovně.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s. zapsána v Seznamu povinných osob.

Likvidace autovraků

Přehled zařízení na likvidaci autovraků

Upozornění o ochraně spotřebitele

Upozornění podle zákona § 14 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele

Informace o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“ (§ 14 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele)

Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb a/nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.

Showroom

Navštivte nejnovější showroom Volvo v Praze a Buďte TU jako doma!

Objednat servis Testovací jízda Nový vůz Kontakt
Nahoru