Vaše soukromí

Informace o souborech cookies, které používáme

Na našich stránkách používáme soubory cookie, abychom vám zaručili tu nejlepší uživatelskou zkušenost s naším webem. Tyto soubory se mohou týkat vás, vašich preferencí nebo vašeho zařízení. Informace obvykle neidentifikují přímo vás, avšak mohou vám zprostředkovávat lépe cílenou zkušenost s naším webem. Protože respektujeme vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy souborů cookie nepovolit. Chcete-li získat další informace a případně změnit výchozí nastavení, klikněte na záhlaví jednotlivých kategorií. Blokování některých typů cookie se však může projevit na vaší zkušenosti s webem a službami, které jsme vám schopni nabídnout.

K uložení voleb, které jste nastavili ve správci soukromí pro soubory cookie, bude třeba rovněž vytvořit soubor cookie. Z toho vyplývá několik důsledků:

– Pokud odstraníte všechny soubory cookie, budete muset předvolby pro náš web nastavit znovu.

– Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Změnit nastavení souborů cookie   

Informační upozornění

Správce

TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s., se sídlem Černokostelecká 621/122, 108 00 Praha 10, IČO 26140217, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6294, dále jen „my”, bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak je popsáno dále.

Účel a právní základ pro zpracování

Během vaší návštěvy našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme číslo vaší IP adresy a informace o tom, jak naše webové stránky procházíte. Cílem tohoto zpracování je identifikovat vás jako vracejícího se návštěvníka našeho webu, analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek, zlepšit komunikaci a strukturu našich webových stránek a vytvořit profil vašich zájmů, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy na naše produkty a služby i na jiných webových stránkách.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas pro toto zpracování projevený nastavením vašeho internetového prohlížeče. Máte právo toto nastavení kdykoli změnit a svůj souhlas tak odvolat. V internetovém prohlížeči můžete také změnou nastavení blokovat pouze cookies třetích stran, některé prohlížeče též umožňují nastavit preference pro konkrétní internetové stránky.

Na tomto místě jsme pro vás shromáždili návody k nastavení cookies pro jednotlivé prohlížeče:

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Seznam.cz prohlížeč
Safari

Zpřístupnění / Příjemci vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovány pro výše uvedené účely našimi partnery - externími administrátory našich webových stránek a partnery spolupracujícími na našich marketingových kampaních.

Druhy cookies používané na našich stránkách

Naše webové stránky využívají tyto druhy souborů cookies, včetně cookies třetích stran:

Zásadně nutné soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou pro fungování našich webových stránek nezbytné a nemohou být v našich systémech vypnuty. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na akce, které jste provedli, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby zablokoval nebo vás upozorňoval na tyto soubory cookies, ale některé části webu nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobní údaje, podle kterých by bylo možné vás identifikovat.

Soubory cookies týkající se výkonu

Tyto soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjišťovat, které stránky jsou nejvíce a nejméně oblíbené, a sledovat, jak se návštěvníci po webu pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme moci monitorovat jejich výkon.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují webové stránce poskytovat rozšířené funkce a personalizaci. Mohou být nastaveny u nás nebo třetími poskytovateli, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Účelem těchto souborů cookies je poskytnout vám na našich stránkách lépe cílenou zkušenost na základě vašich předchozích návštěv a výběrů. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Cílené a reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies mohou být nastaveny na našich stránkách našimi reklamními partnery. Mohou být využívány těmito partnery pro vytvoření profilu vašich zájmů a proto, aby se vám na jiných stránkách zobrazily relevantní reklamy. Vycházejí z jedinečné identifikace vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, zaznamenáte méně cílenou reklamu.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme maximálně 13 měsíců po vaší poslední návštěvě našeho webu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování prostřednictvím souborů cookies nás můžete kontaktovat na adrese naší společnosti uvedené výše, či e-mailem zde.

Informace o vašich právech

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

– právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme,
– právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly nesprávné, nepřesné, či neúplné,
– právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
– právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním vašich osobních údajů písemně, či e-mailem na uvedené adrese, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
– právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy či na základě souhlasu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,
– máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
– v případě, kdy nevyhovíme vaší žádosti, máte také právo požádat o soudní ochranu.

Objednat servis Testovací jízda Nový vůz Kontakt
Nahoru